Vrouw-deur.

1 minuut leestijd

Aan tafel bespreken we het dilemma van het Hoogheemraadschap in Leiden: moet je een verkozen fraudeur kunnen weigeren? Aan de ene kant heeft ‘ie stemmen gekregen (het democratische argument) aan de andere kant heeft ‘ie de zaak belazerd en moet ‘ie niet als volksvertegenwoordiger…

Keep Reading

Gratis reclame.

1 minuut leestijd

Bij het jublieum van Yess een lezing door Pieter Winsemius bijgewoond. Winsemius was in het kabinet Lubbers I milieuminister, en heeft toen belangrijke milieuwetgeving tot stand gebracht, zoals een regeling voor de milieu-effectrapportage en een een wettelijke basis voor de planologische kernbeslissing. Hij heeft onlangs…

Keep Reading

Arme alma mater… Arm Leiden…

1 minuut leestijd

Vandaag werden we opgeschrikt door het bericht dat Leiden de slechtste universiteit van Nederland kent. Lullig voor iedereen die er studeert, want die mensen zullen vanaf nu meewarig aangekeken worden. “Jij? In Leiden? En je kon zo goed meekomen op school!”. Ook voor de…

Keep Reading

Winst en winst.

1 minuut leestijd

Toen ik anderhalf jaar geleden statenlid werd, viel het me op dat op veel van mijn “waarom”-vragen het antwoord geheimzinnig en soms met wat schaamte “Ceteco” was: de provincie was gaan bankieren, dat was bij te weinig mensen bekend en leverde problemen op. Nu…

Keep Reading

Lessen in Dualisme

1 minuut leestijd

Woensdag 1 november is er een extra Gewestelijke Vergadering in het kader van het vertrek van Marnix, en de komst van Jeltje. Dit biedt aanleiding om Marnix in het zonnetje, en Jeltje in de schijnwerpers te zetten.  Op enig ander moment zullen we praten…

Keep Reading

Darfur

1 minuut leestijd

Natuurlijk gaat het de hele tijd beter in Darfur. Als er immer werkelijk genocide plaats zou vinden zou de weg immers open liggen voor interventie vanuit de EU!  Het doet me denken aan een prachtige scene van “yes minister”: “Stage One: We say that…

Keep Reading

Grappig!

1 minuut leestijd

CDA uitvluchten zijn soms wel erg doorzichtig: Door een nog nader te bepalen defect aan de PC, is het helaas niet mogelijk om dagelijks te posten of reageren. Met dank aan Willem Minderhout.…

Keep Reading

Top 11

1 minuut leestijd

In de top-20 van best bezochte bookmarks van politieke weblogverzamelplaats de Stem van. NL sta ik op nummer 11. Opmerkelijk is dat Marnix op 5 staat; die heeft al een jaar niet geblogt. Het ergste wat me kan overkomen is dat ik ingehaald word…

Keep Reading

Stad en Platteland

1 minuut leestijd

Als we niet uitkijken eten de steden Zuid-Holland op. Bescherming van landelijk gebied gebeurt alleen als regio´s (zoals de provincie Zuid-Holland) zich er tegen in het geweer stellen en zélf visies ontwikkelen op de samenhang tussen stad en land. In december 2003 heeft PS…

Keep Reading