/

Probleem… opgelost! (?)

1 minuut leestijd

Vandaag las ik de antwoorden op de vragen van Godelieve van Heteren over de mededeling van de minister van EZ dat de mensen die geen rampenzender kunnen ontvangen dan maar een betere radio moesten kopen. Kort gezegd: het probleem is overal opgelost, behalve waar…

Keep Reading

Reces?

4 minuten leestijd

Vandaag in het provinciehuis om wat klusjes af te ronden: gelukkig zijn er nog andere politici die met mij van mening zijn dat reces “vergaderpauze” betekent, en niet een politieke stop: politiek gaat immers altijd door. Soms alleen wat langzamer dan normaal: onderstaande vragen…

Keep Reading

Jacobswoude en Alkemade.

1 minuut leestijd

Vandaag is bekend geworden dat de gemeenteraden van Alkemade en Jacobswoude hebben ingestemd met een fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2008. Zo ontstaat rond het Braassmermeer een nieuwe gemeente die uit 11 dorpskernen bestaat. Goed dat dat gebeurt, en goed dat…

Keep Reading

Door de telefoon getrokken.

2 minuten leestijd

Sommige mensen zien het bedrijfsleven als voorbeeld voor de overheid. Dat kan in sommige gevallen waar zijn, maar niet als je bij een grote bank een administratieve handeling wil laten verrichten. Ik ben penningmeester van een stichting en probeer al bijna een jaar ook…

Keep Reading

Zoek de burger.

1 minuut leestijd

Onlangs vierde de Koningin haar 25-jarig ambtsjubileum. Door de provincies Noord- en Zuid-Holland werd dat gezamelijk gevierd in de zogenaamde Hollandmaand. Bij de aftrap van de maand was er een gemeenschappelijke Statenvergadering, waarbij het de bedoeling was dat vooral mensen uit het maatschappelijk middenveld…

Keep Reading
/

Overheid (dezelfde en toch anders)

4 minuten leestijd

Gisteren was ik (eventjes) op een regioconferentie van het programma Andere Overheid; vandaag zie ik in het provinciehuis hoe een aantal van de inspanningen die erop gericht zijn om de bureaucratie te verminderen, de slagkracht te vergroten en de dienstverlening te verbeteren in de…

Keep Reading

Allerlei dingen

2 minuten leestijd

Buiten is het koud, en binnen lees ik over Hirsi Ali die heeft vernomen dat er op Moslimscholen allerlei dingen gebeuren die niet goed zijn, en dat die scholen maar in de gaten gehouden moeten worden. Gisteren was Peter R de Vries op de…

Keep Reading

Holland Acht!

4 minuten leestijd

Toen de Holland Acht het manifest dat ze naar aanleiding van het verschijnen van de evaluatie van de Regio Randstad verscheen, aan de werekd toonden, vroeg ik me meteen af hoe dat nou toch weer allemaal zat. Namens wie spreken deze mensen toch? Welke…

Keep Reading