december 2005

Probleem… opgelost! (?)

Vandaag las ik de antwoorden op de vragen van Godelieve van Heteren over de mededeling van de minister van EZ dat de mensen die geen rampenzender kunnen ontvangen dan maar een betere radio moesten kopen. Kort gezegd: het probleem is overal opgelost, behalve waar het probleem niet opgelost is. Bovendien wordt er geexpirimenteerd met Internet … Lees verder

Reces?

Vandaag in het provinciehuis om wat klusjes af te ronden: gelukkig zijn er nog andere politici die met mij van mening zijn dat reces “vergaderpauze” betekent, en niet een politieke stop: politiek gaat immers altijd door. Soms alleen wat langzamer dan normaal: onderstaande vragen waren een paar dagen blijven liggen maar heb ik vandaag ingediend: … Lees verder

Jacobswoude en Alkemade.

Vandaag is bekend geworden dat de gemeenteraden van Alkemade en Jacobswoude hebben ingestemd met een fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2008. Zo ontstaat rond het Braassmermeer een nieuwe gemeente die uit 11 dorpskernen bestaat. Goed dat dat gebeurt, en goed dat de gemeenteraden in overgrote meerderheid zélf aan hun inwoners durven te … Lees verder

Door de telefoon getrokken.

Sommige mensen zien het bedrijfsleven als voorbeeld voor de overheid. Dat kan in sommige gevallen waar zijn, maar niet als je bij een grote bank een administratieve handeling wil laten verrichten. Ik ben penningmeester van een stichting en probeer al bijna een jaar ook tekeningsbevoegd worden, zodat het personeel dat bij de stichting in dienst … Lees verder

Zoek de burger.

Onlangs vierde de Koningin haar 25-jarig ambtsjubileum. Door de provincies Noord- en Zuid-Holland werd dat gezamelijk gevierd in de zogenaamde Hollandmaand. Bij de aftrap van de maand was er een gemeenschappelijke Statenvergadering, waarbij het de bedoeling was dat vooral mensen uit het maatschappelijk middenveld (en dan bedoelden we mensen die actief zijn in maatschappelijke organisaties) … Lees verder

Overheid (dezelfde en toch anders)

Gisteren was ik (eventjes) op een regioconferentie van het programma Andere Overheid; vandaag zie ik in het provinciehuis hoe een aantal van de inspanningen die erop gericht zijn om de bureaucratie te verminderen, de slagkracht te vergroten en de dienstverlening te verbeteren in de praktijk van de provincie uitpakken. Nu zou ik -als statenlid- kunnen … Lees verder

Allerlei dingen

Buiten is het koud, en binnen lees ik over Hirsi Ali die heeft vernomen dat er op Moslimscholen allerlei dingen gebeuren die niet goed zijn, en dat die scholen maar in de gaten gehouden moeten worden. Gisteren was Peter R de Vries op de televisie die diskettes had gekregen waarop verklaringen stonden van mensen die … Lees verder

Holland Acht!

Toen de Holland Acht het manifest dat ze naar aanleiding van het verschijnen van de evaluatie van de Regio Randstad verscheen, aan de werekd toonden, vroeg ik me meteen af hoe dat nou toch weer allemaal zat. Namens wie spreken deze mensen toch? Welke krachten zitten erachter? Gelukkig werken de netwerken van de regionale volksvertegenwoordiging … Lees verder