januari 2006

PvdA wil aanpak werkloosheid allochtone jeugd

DEN HAAG – De PvdA-fractie in de Provinciale Staten wil meer maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid onder allochtonen in de grote steden. De partij zal woensdag tijdens de vergadering van de Provinciale Staten pleiten voor extra stageplaatsen en voorlichting aan ouders van voortijdige schoolverlaters. In Zuid-Holland is 40 procent van de allochtone jongeren werkloos. Volgens de … Lees verder

VNO NC-Nee!

Onlangs was ik op de nieuwjaarsborrel van VNO NCW west. Behalve dat onmiddellijk opviel dat de borrelhappen en drankjes rondgebracht werden door het bedrijf waar de voorzitter de baas is, drukte deze man nog een andere, onplezieriger, stempel op de bijeenkomst. In zijn nieuwjaarstoespraak riep hij de leden op het huidige kabinet te steunen, omdat … Lees verder

Nou ja, Hanneke Groenteman!

Hanneke Groenteman stelt bezoekers een vraag op haar weblog, maar heeft de mogelijkheid om te reageren uitgeschakeld. In Vlachtwedde is een motie ingediend (en aangenomen?) waarin de regering en het parlement verzocht worden een specifieke regeling te treffen die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten voor alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet, dus … Lees verder

In het veen past geen gepolder

Onlangs schreef het PvdA-gemeenteraadslid Bas van der Knaap een ingezonden artikel in het Goudse afdelingsblad Gouds Rood over de activiteiten van de PvdA-statenfractie inzake de benoemingen van waarnemend burgemeesters. Frank van der Knaap betoogt in “Egels in het veen” het volgende: De vijf gemeenten Gouda, Waddinxveen, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle willen niets … Lees verder

Robbert Baruch legt het nog één keer uit.

Het was een moeilijke keuze tussen de ALV van het gewest Zuid-Holland en de Stadsconferentie van "mijn" afdeling Den Haag. Ik koos voor de stadconferentie, vooral omdat ik door aankomend raadslid, vriend en webhouder Willem Minderhout was gevraagd een column uit te spreken bij de presentatie van de nieuwe website van de Haagse PvdA. Na … Lees verder

De Provincie: de bestuurslaag waar u geen last van heeft.

Soms zeggen mensen dat de Provincie een onzichtbare bestuurslaag is, die (daarom?) maar het beste afgeschaft kan worden. Dat gaat me vaak wat snel. De relatieve onzichtbaarheid betekent immers niet dat er geen gedegen politieke afweging gemaakt wordt over beslissingen, en dat die beslissingen niet leiden tot goeie resultaten. Niet alle resultaten zijn onmiddelijk of … Lees verder

Jeugdzorgdriedaagse

Jeugdzorg is een belangrijke provinciale taak. Een aantal statenleden wil graag beter weten wat er allemaal speelt in de jeugdzorg, en hebben daarom het initiatief genomen om een Jeugdzorg Driedaagse op te zetten. Statenleden horen graag van alle betrokkenen bij de jeugdzorg wat hun ervaringen zijn. De statenleden zijn van 14 tot 16 februari van … Lees verder

leergang lokale politiek

In de nieuwe gemeente die nog bekend staat onder de naam "3B" (de gefuseerde gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk) start binnenkort een leergang Lokale Politiek. De leergang is bedacht voor de huidige leden in de 3B-gemeenten en diegenen in de 3B-Hoek die belangstelling hebben om actief te gaan worden in de PvdA.