maart 2006

Vacature

Bij de statenfractie is door het vertrek van één van onze fractie-ondersteuners een vacature ontstaan. Download  hier de advertentie!

Fascinating stuff

Het is jammer dat het ROB het imago heeft van een suffe en grauwe club, want ze komen met interessante dingen. Zoals het volgende: De commissaris van de koningin moet op termijn een soort burgemeester van de provincie worden. Dat bepleit de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), die daarmee een einde wil maken aan … Lees verder

In antwoord op uw vragen…

Toen ik hoorde dat de minister €300 miljoen had vrijgemaakt om oplossingen te zoeken voor plaatsen waar treinen door steden rijden, dacht ik meteen aan de Drechtsteden. Ik heb toen vragen gesteld; vandaag kwamen de antwoorden binnen. Kort gezegd: Gedeputeerde Staten weten dat dat geld er is, zijn het met me eens dat de Drechtsteden … Lees verder

Sneek II

Walter Kroese (27 september 1847 – 14 september 1919) was van 1895 tot 1919 lid van de Provinciale Staten van Friesland voor het kiesdistricht Sneek II. Waarom is dit interessant? Omdat hij mijn bet-betovergrootvader was. Het zit dus blijkbaar in de genen.

Leve de Partij van de Allochtonen!

Het is wel eens gebeurd dat bij de vaststelling van een ledenlijst van de Partij van de Arbeid mensen, die door de selectiecommissie niet geschikt werden bevonden voor een verkiesbare plaats, tóch op die lijst terecht kwamen. Het is ook wel eens gebeurd dat die mensen dan met voorkeursstemmen verkozen werden. Soms bleek daarbij dat … Lees verder

Jeltje stopt!

Jeltje van Nieuwenhoven stopt per direct als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag, 15 maart bekend gemaakt. Ik ben er even stil van. Mijn gedachten gaan terug naar anderhalf jaar geleden toen ze kwam. Wat waren we toen trots! Wat een verlies nu!

Klachten? Stuur een brief aan de directie!

Ik heb een paar mailtjes gekregen over mijn vorige post (en dat was te verwachten), maar ook over een interview met mij in de Staatscourant, dat niet via deze site te vinden zou zijn. Hier daarom nogmaals de link naar dat artikel. Het artikel over de Digitale Route en de cultuurschok die die teweegbrengt onder … Lees verder

Lastig in Leiden

Een groot gedeelte van mijn vroege en late jeugd bracht ik in Leiden door, dus ik weet maar al te goed hoe het is om op de fiets door de Breestraat te rijden. In de drukste busbaan van Leiden ben je je leven niet zeker door de bussen die, na drie nanoseconden geknipperd te hebben, … Lees verder