Vacature

1 minuut leestijd

Bij de statenfractie is door het vertrek van één van onze fractie-ondersteuners een vacature ontstaan. Download  hier de advertentie!…

Keep Reading

Fascinating stuff

2 minuten leestijd

Het is jammer dat het ROB het imago heeft van een suffe en grauwe club, want ze komen met interessante dingen. Zoals het volgende: De commissaris van de koningin moet op termijn een soort burgemeester van de provincie worden. Dat bepleit de Raad voor…

Keep Reading

In antwoord op uw vragen…

1 minuut leestijd

Toen ik hoorde dat de minister €300 miljoen had vrijgemaakt om oplossingen te zoeken voor plaatsen waar treinen door steden rijden, dacht ik meteen aan de Drechtsteden. Ik heb toen vragen gesteld; vandaag kwamen de antwoorden binnen. Kort gezegd: Gedeputeerde Staten weten dat dat…

Keep Reading

Sneek II

1 minuut leestijd

Walter Kroese (27 september 1847 – 14 september 1919) was van 1895 tot 1919 lid van de Provinciale Staten van Friesland voor het kiesdistricht Sneek II. Waarom is dit interessant? Omdat hij mijn bet-betovergrootvader was. Het zit dus blijkbaar in de genen.…

Keep Reading

Leve de Partij van de Allochtonen!

1 minuut leestijd

Het is wel eens gebeurd dat bij de vaststelling van een ledenlijst van de Partij van de Arbeid mensen, die door de selectiecommissie niet geschikt werden bevonden voor een verkiesbare plaats, tóch op die lijst terecht kwamen. Het is ook wel eens gebeurd dat…

Keep Reading

Herverkavel de Randstad!

1 minuut leestijd

Er zijn veel overheden die zich met de problemen en de inrichting van de Randstad bemoeien. Voor de meeste mensen is er maar één overheid: ‘dé overheid’. Maar wij zien dat de huidige bestuurlijke structuur verrommeld, ondoorzichtig en ondoelmatig is. Wat te doen? Samen…

Keep Reading

Jeltje stopt!

2 minuten leestijd

Jeltje van Nieuwenhoven stopt per direct als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dat hebben Gedeputeerde Staten vandaag, 15 maart bekend gemaakt. Ik ben er even stil van. Mijn gedachten gaan terug naar anderhalf jaar geleden toen ze kwam. Wat waren we toen trots! Wat…

Keep Reading

Klachten? Stuur een brief aan de directie!

1 minuut leestijd

Ik heb een paar mailtjes gekregen over mijn vorige post (en dat was te verwachten), maar ook over een interview met mij in de Staatscourant, dat niet via deze site te vinden zou zijn. Hier daarom nogmaals de link naar dat artikel. Het artikel…

Keep Reading

Lastig in Leiden

4 minuten leestijd

Een groot gedeelte van mijn vroege en late jeugd bracht ik in Leiden door, dus ik weet maar al te goed hoe het is om op de fiets door de Breestraat te rijden. In de drukste busbaan van Leiden ben je je leven niet…

Keep Reading