april 2006

Weblogs

Er verandert veel in weblogland. De oud-voorzitter van de fractie, de huidige gedeputeerde Martin Huls heeft een weblog, de nieuwe fractievoorzitter, Jan Evert Keman, heeft er ook één. Mijn vriendinnetje Taetske van der Reijt, die in de Haagse gemeenteraadsfractie zit, heeft er één. Die van mij moet ik gaan veranderen, want ik ben voorgedragen voor … Lees verder

Hieltjes revisited

De Kamer wil ook dat trage overheidsorganen voortaan een vergoeding aan burgers moeten betalen. Die boetes moeten een eind maken aan de frequente overschrijdingen van de wettelijke termijn waarbinnen de overheid van zich moet laten horen over, bijvoorbeeld, vergunningen en bezwaarschriften. Al eerder heb ik samen met Huub Hieltjes en Hans Démoed een dergelijk initiatief … Lees verder

Jeugdzorgdriedaagse: de resultaten

Al eerder schreef ik over de Jeugdzorgdriedaagse. Jeugdzorg is een belangrijke provinciale taak. Daarom heeft een aantal statenleden het initiatief genomen om een Jeugdzorg Driedaagse op te zetten. Statenleden luisterden van 14 tot 16 februari van 9.00 ‘s ochtends tot 21.00 naar betrokkenen bij de jeugdzorg over wat hun ervaringen zijn. Doel was om de … Lees verder

Zuidplas

Onze onvolprezen fractiemedewerker Imke van Gardingen (die ergens anders gaat werken, vandaar de vacature), wees de fractie op een interessante documentaire over de Zuidplaspolder. Terechte waarschuwingen voor het verdwijnen van leefbaarheid in de Randstad, maar soms wat zwart/wit. Het is niet helemaal waar dat er helemaal geen planning meer is, en dat de inwoners van … Lees verder

Voetbal is oorlog

Achmea Centraal Beheer bewijst maar weer eens dat politiek voor iedereen is. Wat een briljant reclamefilmpje! Daarom blijft het belangrijk om uit te leggen waar je mee bezig bent, als politicus. En waar je het allemaal voor doet. Het duale bestel is daar maar een hulpmiddel bij. Daar al te bij stilstaan is als een … Lees verder

Refereren.

Van RTV West:  PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn het maandagavond eens geworden over een referendum over de Rijn-Gouwelijn. Hoe dier er uit komt te zien, is nog niet bekend. Eerst moet onderzoek uitwijzen of een Rijn Gouwe Lijn over bestaand spoor een betaalbare optie is. Zo ja, dan mogen Leidenaars bepalen of de sneltram … Lees verder

Randstad

Veel vragen over ons verhaal over de bestuurlijke indeling van de Randstad. Veel positieve reacties gelukkig ook! Wat niet voor iedereen even helder is, is dat we voorstaan dat er netto één bestuurslaag verdwijnt: die van de huidige provincie (althans, in de Randstad). het enige wat er gebeurt, is dat de grenzen van de provincies … Lees verder