juni 2011

Wetsvoorstel 31 571: Het verval van democratische rituelen

Gisteren is dan het geamendeerde Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten, zoals het officieel heet, aangenomen door de Tweede Kamer. Of er nu daadwerkelijk minder dieren onverdoofd geslacht gaan worden valt te … Lees verder

Open brief aan de PvdA

Aan het Partijbestuur van de PvdA Beste partijgenoten, Naar u bekend is werd in de Politieke Ledenraad een tweetal moties met betrekking tot de onverdoofde (rituele) slacht aangenomen – de motie-Slager en een motie van het Partijbestuur .De motie-Slager vraagt de fractie: samen met religieuze organisaties naar verbetering te zoeken waar mogelijk; tot een convenant … Lees verder

PERSBERICHT: TNO over rapporten Wageningen.

In opdracht van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft onderzoeksorganisatie TNO drie wetenschappelijke rapporten beoordeeld die een rol spelen in het huidige politieke debat over de toelaatbaarheid van onbedwelmd slachten. Het wetsvoorstel-Thieme wordt door belanghebbenden (de Joodse en Moslimgemeenschap) maar ook door niet-religieuze voorstanders van godsdienstvrijheid bestreden. Indienster baseert haar standpunt op het feit ‘dat wetenschappelijk onomstotelijk … Lees verder