september 2011

De andere kant op kijken.

Een van de argumenten tegen het Koningshuis is dat politieke macht gebaseerd moet zijn op democratische legitimatie. Mensen die dit argument gebruiken tegen het Koningshuis, moeten zich ook realiseren dat niet alle andere macht in Nederland democratisch gelegitimeerd is. Zoals de Koning tegenmacht biedt aan de overheid, kan het poldermodel ook alleen blijven bestaan als … Lees verder

De messen worden geslepen.

Vandaag wordt er in de kranten veel geschreven over de oproep van de KNMG om jongensbesnijdenis te ontmoedigen.Van het mes dat slacht naar het mes dat besnijdt. Net als bij de discussies over groetplicht, gelaatsbedekkende kleding, misstanden in het onderwijs, rituele slacht, en bij de discussie over hoe grondrechten zich verhouden tot religie wordt er … Lees verder

Het geval Faber: gerechtigheid nu!

Onze Minister-President zal, als hij Angela Merkel ergens tegenkomt, niet beginnen over de oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber. Dat vindt hij “niet verstandig”, want ook in Duitsland is sprake van scheiding van machten, en daar gaat Justitie erover, en niet Frau Merkel.  Zegt Rutte. Ook voor een Minister President zou moeten gelden dat een politieke functie … Lees verder

Koninkrijkjes

Een commissie van de PvdA heeft nagedacht over het Koningshuis en is tot de conclusie gekomen dat er niets hoeft te gebeuren (alleen in een uiterste noodzaak moet de Grondwet aangepast worden), maar dat we wel de indruk moeten wekken iets te veranderen (er is immers discussie over het Koningshuis, en daar moeten we wat … Lees verder

Het verschil tussen bewoners en burgers.

Wat een goed initiatief van Leefbaar Rotterdam om mensen die niet bekend staan als grote supporters van die partij uit te nodigen voor een bijdrage. Zonder wrijving geen glans en ‘debat’ wordt een stuk spannender als er sprake is van verschillen van mening.? Hieronder mijn eerste bijdrage. Rotterdam blijft me bezighouden. Als geboren Amsterdammer, opgegroeid … Lees verder