/

Schuldig aan Best Belangrijk

4 minuten leestijd

De interesse voor Europese politiek is matig, zelfs bij dat gedeelte van de Nederlanders waarbij juist betrokkenheid verwacht mag worden: de leden van de politieke partijen. Dat Europese politici en hun partijen er niet in slagen meer interesse op te wekken, kan hen dan…

Keep Reading
/

Beknopte motivatie

1 minuut leestijd

Op de bijlage bij het stemformulier is mijn beknopte motivatie niet helemaal correct geplaatst: hieronder volgt de tekst zoals die wél bedoeld was. Met Robbert Baruch haalt het Europees Parlement lokale en Europese ervaring binnen. Ik ben begonnen als vrijwilliger. Later werd ik lid…

Keep Reading
//

De Polen komen!

8 minuten leestijd

Gisteren stond ik In het voormalig Antonius Clubhuis aan de Mare, in Leiden. Op dezelfde plek waar ik in de jaren ’80 wel eens op een house party was en op 7 september 1982 demonstreerde tegen de Centrumpartij, was ik gisteren bij een bijeenkomst…

Keep Reading
///

Sterft, gij oude normen en gedachten!

6 minuten leestijd

Sinds de crisis ontstond, zijn er door de rechts-liberale partijen maar twee oplossingen gevonden om uit de huidige crisis te komen: bezuinigen en meer bezuinigen. Het moet afgelopen zijn. Alleen maar bezuinigingen opleggen en niet of nauwelijks werken aan groei leidt tot een kil…

Keep Reading
/

Een Europa om van te houden.

8 minuten leestijd

De komende Europese verkiezingen moeten gaan over een sociaal Europa. Een hervorming van het Stabiliteitspact is daarvoor een harde voorwaarde. Jaar op jaar neemt de steun voor het Europese project af onder de Europese burgers, zo blijkt uit onderzoek. In de hele Europese Unie,…

Keep Reading

Naar een meer sociaal aanbesteden.

7 minuten leestijd

Binnen het huidige Europese aanbestedingsbeleid worden zelfstandigen kleine ondernemers uit de markt gedrukt. Opdrachten gaan naar grote bedrijven die voor onhaalbaar lage prijzen offertes indienen. Er zijn al regels om een sociaal aanbestedingsbeleid mogelijk te maken, maar die zijn veel te vrijblijvend. Bij het…

Keep Reading
///

Over het water

4 minuten leestijd

Onlangs vergaderde het Gewest Zuid Holland van de PvdA. Vroeger klonk dat bedreigend, want de Gewesten hadden het bij de Partij van de Arbeid voor het zeggen. Nu is het de intern-bestuurlijke pendant van twee bestuurslagen: de waterschappen en de provincies. Deze bijeenkomst ging…

Keep Reading
/

Bereid, beschikbaar en gemotiveerd.

6 minuten leestijd

Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het Parlement wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners van Europa om democratische legitimiteit te geven aan wet- en regelgeving van de Europese Unie. Deze legitimiteit staat onder druk. We zien dat het…

Keep Reading
1 2 3 5