oktober 2013

Sterft, gij oude normen en gedachten!

Sinds de crisis ontstond, zijn er door de rechts-liberale partijen maar twee oplossingen gevonden om uit de huidige crisis te komen: bezuinigen en meer bezuinigen. Het moet afgelopen zijn. Alleen maar bezuinigingen opleggen en niet of nauwelijks werken aan groei leidt tot een kil Europa. Een Europa dat met weemoed terugkijkt naar tijden dat het … Lees verder

Waarom sociaal ondernemerschap goed is voor economie, werknemers en wijk

Vorige week schreef ik dat sociale criteria bij het aanbieden van overheidsopdrachten (aanbesteden) minder vrijblijvend gehanteerd mogen – nee, móeten – worden, en dat het Europees Parlement hier zich binnenkort over zal buigen. Er is nog een ontwikkeling die een plek verdient op de Europese politieke agenda: de sociale economie. Sociale doelstellingen Bert Otten, vice-voorzitter … Lees verder

Een Europa om van te houden.

De komende Europese verkiezingen moeten gaan over een sociaal Europa. Een hervorming van het Stabiliteitspact is daarvoor een harde voorwaarde. Jaar op jaar neemt de steun voor het Europese project af onder de Europese burgers, zo blijkt uit onderzoek. In de hele Europese Unie, maar vooral in de Eurozone vragen mensen zich steeds meer af: … Lees verder

Naar een meer sociaal aanbesteden.

Binnen het huidige Europese aanbestedingsbeleid worden zelfstandigen kleine ondernemers uit de markt gedrukt. Opdrachten gaan naar grote bedrijven die voor onhaalbaar lage prijzen offertes indienen. Er zijn al regels om een sociaal aanbestedingsbeleid mogelijk te maken, maar die zijn veel te vrijblijvend. Bij het aanbesteden moet de kwaliteit van het werk centraal staan en kleine … Lees verder

Over het water

Onlangs vergaderde het Gewest Zuid Holland van de PvdA. Vroeger klonk dat bedreigend, want de Gewesten hadden het bij de Partij van de Arbeid voor het zeggen. Nu is het de intern-bestuurlijke pendant van twee bestuurslagen: de waterschappen en de provincies. Deze bijeenkomst ging grotendeels over de Waterschappen. Tegenwoordig worden de Waterschappen aan de hand … Lees verder

Bereid, beschikbaar en gemotiveerd.

Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het Parlement wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners van Europa om democratische legitimiteit te geven aan wet- en regelgeving van de Europese Unie. Deze legitimiteit staat onder druk. We zien dat het niet gelukt is om grote problemen te voorkomen en dat veel … Lees verder