Gereguleerde lobby

11 minuten leestijd

Het heeft even geduurd, maar onlangs kwam, zes jaar na de aankondiging ervan, een initiatiefnota om het lobbyen in de Tweede Kamer te reguleren. Op zich een nobel initiatief; publieke macht moet immers publiek verantwoord worden. Maar het huidige document is incompleet, onduidelijk, mager…

Keep Reading
/

Slachtoffer tussen kalkoen en plumpudding.

7 minuten leestijd

Beslissingen nemen en beleid uitvoeren gaat veel makkelijker in een dictatuur; zomaar zonder consequenties meningen verkondigen gaat beter in een anarchie. Het doel van het democratisch bestel is dan ook het vinden van een balans tussen orde (zonder dat die uitmondt in een dictatuur) met vrijheid…

Keep Reading
/

Aangeleerd racisme

8 minuten leestijd

Zwarte Piet draagt sinds de jaren 80 geen roe meer, en er wordt niet meer gedreigd met de zak. Aangezien in in 1967 geboren ben, ben ik opgegroeid met een enorme angst voor zwarte Piet, en zou ik nooit iets tegen hem in willen…

Keep Reading
/

Weerbarstige (in)consistentie

5 minuten leestijd

Net als bij het referendum over de Europese Grondwet van 2005 zal de Nederlandse regering zelf geen campagne voeren vóór ratificatie van het associatie-akkoord met Oekraïne. Ook zal maar een enkeling die het verdrag in het verleden (al dan niet stilzwijgend) gesteund heeft zich consistent…

Keep Reading

Het gaat niet om de kapitein, het gaat om het schip.

7 minuten leestijd

Wat ik gisteren over Diederik Samsom schreef, kan ik vandaag ook over Hans Spekman​ zeggen. Goed om te zien dat politici betrokken zijn, en soms interessant om iets meer van hun achtergrond te weten, maar het moet vooral gaan om de inhoud. De aankondiging dat…

Keep Reading

Sober en efficient voorzitterschap

7 minuten leestijd

Om draagvlak te krijgen voor de steunmaatregelen voor Griekenland en het voorkomen van een Brexit zullen Nederlandse politici er niet aan ontkomen de verworvenheden van de Europese Unie te noemen. Zij hebben onze steun daarbij nodig.…

Keep Reading

Goede Brusselse manieren

5 minuten leestijd

De omgangsvormen in Straatsburg worden maar ruwer en ruwer, terwijl het Europees Parlement maar al te vaak zijn machteloosheid moet erkennen. Beter is het als politici zich bezig zouden houden met hun core business: politiek maken en de democratie beschermen. Het was weer een…

Keep Reading