PERSBERICHT: TNO over rapporten Wageningen.

148 views
2 minuten leestijd
Start

In opdracht van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft onderzoeksorganisatie TNO drie wetenschappelijke rapporten beoordeeld die een rol spelen in het huidige politieke debat over de toelaatbaarheid van onbedwelmd slachten.

Het wetsvoorstel-Thieme wordt door belanghebbenden (de Joodse en Moslimgemeenschap) maar ook door niet-religieuze voorstanders van godsdienstvrijheid bestreden. Indienster baseert haar standpunt op het feit ‘dat wetenschappelijk onomstotelijk is vastgesteld dat religieus slachten door de halssnede ernstig leed aan slachtdieren zou toebrengen’. Om deze bewering onafhankelijk te toetsen heeft TNO drie frequent door Thieme aangehaalde rapporten inhoudelijk kritisch beoordeeld. Er is geen eigen experimenteel onderzoek verricht en de in de rapporten aangehaalde literatuur is niet beoordeeld. TNO geeft ook geen eigen standpunt over religieus slachten.

TNO maakt kritische kanttekeningen  bij een literatuuronderzoek (Rapport 161) verricht door de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) in 2008.

Er worden slechts 67 artikelen aangehaald en er wordt niet aangegeven hoe deze literatuur is geselecteerd. Een deel van de conclusies is niet gebaseerd op feiten maar op veronderstellingen, niet uit te sluiten mogelijkheden en antropomorfe [geheel vanuit de mens geziene] interpretatie bij de religieuze slacht door de halssnede. Een voorbeeld uit het WUR-rapport: ‘Tijdens het verbloeden kan bloed in de luchtpijp en longen terechtkomen. Dieren die nog bij bewustzijn zijn moeten dat als ernstig ongerief ervaren. Het voelt aan als stikken’. Maar volgens de aangehaalde literatuur zijn slechts ‘sporen van bloed ‘ in de luchtwegen aangetroffen, waarvan niet aangetoond is dat die daar tijdens het bewustzijn zijn terechtgekomen. De eventuele ervaring van het dier ‘het voelt aan als stikken’ is een antropomorfe interpretatie zonder grond.
Rapport 161 stelt ‘dat uit de literatuur blijkt dat onbedwelmd ritueel slachten nadeliger is voor het welzijn van het dier dan slachten na bedwelming’.  TNO stelt dat de aangehaalde literatuur  niet eensluidend is over de aantasting van het welzijn.

Overigens stelt het rapport 161 wél dat mechanische bedwelming bij gangbaar (d.w.z. niet-religieus) slachten in tot 10% van de gevallen niet effectief is. Hierover zijn geen gegevens voor de Nederlandse situatie voorhanden. De conclusie van TNO is dat door deze tekortkomingen de hardheid van de conclusies en daarmee de wetenschappelijke waarde van Rapport 161 beperkt zijn.

Rapport 398 van de Animal Sciences Group van de WUR (september 2010) heeft een aantal tekortkomingen. De rapportage van het onderzoek kan de toets der kritiek volgens TNO niet doorstaan. Er is geen onderzoeksvraag geformuleerd en de wijze waarop de experimenten met kalveren zijn uitgevoerd zijn onvoldoende beschreven. Er zijn kalveren met de halssnede geslacht zonder te beschrijven wat voor type mes is gebruikt en wat de training van de slachter was. Er worden allerlei metingen uitgevoerd waarvan niet is toegelicht waarom ze zijn uitgevoerd, en wat de resultaten betekenen.
De conclusie van TNO is dat de wetenschappelijke kwaliteit van rapport 398 onvoldoende is om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rond welzijnsaspecten van religieuze slacht.

Het derde rapport Report on good and adverse practices- Animal welfare concerns in relation to slaughter practices from the viewpoint of veterinary sciences van het door de Europese Commissie gefinancierde DialRel bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie gecombineerd met de beschrijving  van de Europese praktijk op basis van een aantal zogenoemde ‘spot visits’. Volgens TNO is het ondanks enkele kritiekpunten een wetenschappelijk goed onderbouwd rapport. De tien getrokken conclusies van het DialRel rapport zijn daarom relevant.
Als kritiekpunten noteert TNO dat de ‘spot visits’ onvoldoende kwantitatief worden beschreven en dat er  geen onderscheid wordt gemaakt  tussen de verschillende religieuze  wijzen van slachten.

In algemene zin concludeert TNO na de rapportvergelijking dat er in de gangbare praktijk bij alle slachtmethoden aanzienlijke ruimte is voor verbetering voor het dierenwelzijn.

Het gehele rapport van TNO “Kritische beoordeling van 3 rapporten aangaande
welzijnsaspecten bij ritueel geslachte dieren” is te downloaden van de site van het NIK: www,nik.nl en via www.kosjerslachten.nl<http://www.kosjerslachten.nl/>

3 Comments

 1. Om de joodse rituele slacht te sanctioneren moet bewezen worden dat zij diervriendelijker is dan de industriele slacht, anders is er geen enkele reden waarom de wettelijke bepalingen niet gehandhaafd moeten worden. Derhalve zou u zich moeten beijveren voor de rituele slacht als algemene slacht wijze. Maar dat doet u niet. Het gaat immers niet om diervriendelijkheid maar om religie.

  Vanuit dat gezichtspunt zijn de volgende vragen op zijn plaats:

  Mijn oma heeft goudbloemen tussen de sla gezaaid. Is het voldoende straf als ik haar de aanleunwoning uitzet of eist Leviticus (19:19) dat ik haar stenig.
  Mijn man staat er op om een jeans te dragen van katoen met elastan. Is dit grond voor scheiding zoals Leviticus (19:19) doet vermoeden.
  Ik heb ernstige shulden en Exodus (21:7-11) bracht mij op het idee om mijn dochtertje te verkopen. Hoeveel denkt u dat ik kan vragen?
  Mijn neefje is niet besneden en Genesis (17:14) is onverbiddelijk. Moet ik hem zelf ombrengen of kan ik dit ritueel aan joodse slachters overlaten?

  Of geldt uw aandacht alleen dit ene oudtestamentische voorschrift.

 2. Beste Robert,

  In het huidige voorverwerkt-voedselproductie-complex is het voor burgers welhaast onmogelijk om niet mede schuldig te zijn aan de slacht in de reguliere bioindustrie. Eet je nooit eens chips of een broodje kaas of ’n tosti (zonder ham) maar die koe moet kalveren om melk te kunnen geven, etcetera.

  Pricipieel zijn is voor vegetariers en veganisten dus ook steeds moeilijker.

  De ouders van Albert Einstein hadden een Joodse godsdienst. Hij kreeg les van Joodse godsdienstleraren. In het begin vond hij het allemaal heel leuk, maar toen hij ouder werd vond hij dat de leraren zich wel heel precies aan de godsdienstige voorschriften hielden. Hij zei: “Niets is beter voor onze gezondheid en onze kans
  om te overleven dan stoppen met vlees eten.”

  En als een religie je nu verbied om géén vlees te eten? De kerken staan in principe overal. En vooral langs de snelweg en altijd net als je honger en zin hebt.

  Maak je je niet druk over de verkeerde hypocrisie, de verkeerde principes?
  Veel wijsheid toegewenst.

 3. Sascha Tavere – 15-06-’11 15:22
  Sinds de val van de tweede tempel en daarmee de verdwijning officiele orde van Rabbijnen, die iedere bestraffing zouden moeten toetsen, zijn doodstraffen uitvaardigen volgens joodse wet verboden, dus nee, van uw Oma blijft u af; en zelfrecht is al helemaal uit den boze volgens het OT. Vervolgens is volgens datzelfde oude testament het een verplichting om civiel recht van het land waar men in verblijft over te nemen, of die van de thora; welke strenger is. Dus nee, uw dochter blijft thuis.
  En nee, u mag de jeans waarschijnlijk niet dragen wanneer blijkt dat deze vermenging van stoffen valt onder de wet van shatnez, zoals u stelt.
  Gaat u vooral door met humaan varkens CO2 vergassen, of electrocuteren, zonder verdovingscontrole koeien slachten, kippen machinaal aan stukken scheuren, kreeften levend koken, en oesters levend eten. Om van de humane lijdensweg in kisten, legbaterijen, etc. maar niet te praten. De humaniteit van de kiloknallergod is grenzeloos.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…