Sober en efficient voorzitterschap

3 minuten leestijd

Om draagvlak te krijgen voor de steunmaatregelen voor Griekenland en het voorkomen van een Brexit zullen¬†Nederlandse politici er niet aan ontkomen de verworvenheden van de Europese Unie te noemen. Zij hebben onze steun daarbij nodig.…

Keep Reading
/

Schuldig aan Best Belangrijk

2 minuten leestijd

De interesse voor Europese politiek is matig, zelfs bij dat gedeelte van de Nederlanders waarbij juist betrokkenheid verwacht mag worden: de leden van de politieke partijen. Dat Europese politici en hun partijen er niet in slagen meer interesse op te wekken, kan hen dan…

Keep Reading
/

Best belangrijk

1 minuut leestijd

In een vorig leven was ik betrokken bij de campagne “Europa, Best Belangrijk”. Ik kan me goed de kritiek herinneren die op deze campagne kwam toen we er eenmaal “live” mee gingen: aan de ene kant de mensen die tegen Europa waren. Zij zeiden…

Keep Reading