#cdk

In het veen past geen gepolder

Onlangs schreef het PvdA-gemeenteraadslid Bas van der Knaap een ingezonden artikel in het Goudse afdelingsblad Gouds Rood over de activiteiten van de PvdA-statenfractie inzake de benoemingen van waarnemend burgemeesters. Frank van der Knaap betoogt in “Egels in het veen” het volgende: De vijf gemeenten Gouda, Waddinxveen, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle willen niets … Lees verder

Motie-CdK (updated)

Wat wij beogen is nu door de tweede kamer bekrachtigd: een waarnemer mag in deze gevallen alleen benoemd worden als daar een politieke afweging over gemaakt kan worden. Wij kunnen de CdK niet als rijksorgaan aanspreken; nu doet een ander dat dus. Gemeentelijke herindelingen moeten van onderop komen. Het benoemen van Burgemeesters mag geen onderdeel zijn … Lees verder

We Blog!

Vandaag werd, naar aanleiding van dit verhaal, in het presidium over weblogs gesproken. Je kan je je afvragen hoe “politiek” je een politiek weblog moet zien. Op een weblog informeer je immers niet alleen de bezoekers van de webpagina over de politieke agenda die je behandelt, maar laat je ook wel eens iets zien van je gedachten over … Lees verder

Statenvergadering

In de laatste Statenvergadering (hier te zien) nam ik de bespreking van de jaarrekening op me. Ik geloof niet dat ik heel tevreden ben met de manier waarop dat ging. De jaarrekening is een document met getallen, waarin rekenschap wordt gegeven over het gevoerde beleid. Nu kijken veel mensen naar die getallen, terwijl wij nu … Lees verder