#herindelingen

Niet minder, maar méér provincies

Nu het plan om een noordelijke superprovincie te creëren mislukt is, is het tijd om een oud plan uit de mottenballen te halen: om de provincies niet te vergroten, maar juist te verkleinen, de stadsregio’s op te heffen, democratische legitimatie te vergroten en de randstadprovincies onder één gezamenlijk bestuur te brengen. Bestuurlijke drukte Op donderdag … Lees verder

In het veen past geen gepolder

Onlangs schreef het PvdA-gemeenteraadslid Bas van der Knaap een ingezonden artikel in het Goudse afdelingsblad Gouds Rood over de activiteiten van de PvdA-statenfractie inzake de benoemingen van waarnemend burgemeesters. Frank van der Knaap betoogt in “Egels in het veen” het volgende: De vijf gemeenten Gouda, Waddinxveen, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle willen niets … Lees verder

Motie-CdK (updated)

Wat wij beogen is nu door de tweede kamer bekrachtigd: een waarnemer mag in deze gevallen alleen benoemd worden als daar een politieke afweging over gemaakt kan worden. Wij kunnen de CdK niet als rijksorgaan aanspreken; nu doet een ander dat dus. Gemeentelijke herindelingen moeten van onderop komen. Het benoemen van Burgemeesters mag geen onderdeel zijn … Lees verder