#janeleveld

Geen evenementen meer op Jan Eleveld

Dat het Jan Eleveld er slecht bij ligt, is ons niet ontgaan. De grond, het gras en overige groen lijken wel omgeploegd. De klachten hierover zijn niet onopgemerkt gebleven. Klachten over schade aan het Jan Eleveld, aangebracht door evenementen en activiteiten die er plaatshadden. Maar ook klachten over brugafsluitingen, geluidsoverlast, beperkte toegang tot het Noordereiland, … Lees verder