#laak

Vaders voor vrouwen.

Vanmiddag als een speer naar Den Haag gereden voor de uitreiking van de Kartiniprijs. Deze prijs is ingesteld om aan iedereen in Den Haag duidelijk te maken dat er gelijkwaardige particpatie moet komen tussen mannen en vrouwen, en dat die zitten in allerhande, soms onalledaagse initiatieven. Door die initiatieven, plannen en projecten te belichten, wil … Lees verder