Gisela Döll

Vanuit mijn Duitse achtergrond ben ik een overtuigd Europeaan! Er is geen andere oplossing voor dit continent. Wij moeten veel meer een geheel worden, op economisch, politiek en militair gebied. Ik vind dat de Nederlandse Europarlementariërs duidelijker aan de burgers moeten uitleggen wat Europa doet en hoe belangrijk het is. En dat elke Europese regelgeving door Nederland is meebepaald! Ook moet worden gecommuniceerd welke positieve besluiten uit Europa komen. We horen door de media vaak alleen negatieve berichtgeving over Europa. Ik ben het eens met de 10 speerpunten van Robbert Baruch.