Jan Boelhouwer

Ik steun de kandidatuur van Robbert Baruch omdat ik hem ken als iemand die moeilijkheden niet uit de weg gaat maar er juist op afstapt om ze op een creatieve manier op te lossen. Robbert is niet iemand die mensen naar de mond praat. Liever overtuigt hij ze van zijn goede sociaal-democratische opvattingen. Hij verdient ieders steun op weg naar een toekomst-bestendig Europa.