Pieter Joost Verhoef

Ik kan er persoonlijk van getuigen dat het activisme in Robbert al zichtbaar was in zijn studententijd, toen hij zich al bekommerde om internationale vraagstukken en inzette om kansrijke mensen in kansarme omstandigheden een stap verder te brengen.

Je zou dus kunnen zeggen dat hij het vak wel geleerd kan hebben. Maar sommige dingen ‘leer‘ je niet, sommige dingen ‘ben‘┬áje en ik geloof dat Robbert in Europa op die manier de goede kant van Nederland zal vertegenwoordigen. Die kant waarvan we soms denken dat we hem kwijt zijn geraakt, maar waarvoor soms alleen een katalysator nodig is om het er weer uit te trekken. Zorgzaam, verantwoordelijk, activistisch en een tikje eigenwijs dat we zijn.

Van harte aanbevolen.