/

Bereid, beschikbaar en gemotiveerd.

378 views
2 minuten leestijd
Start

Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Het Parlement wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners van Europa om democratische legitimiteit te geven aan wet- en regelgeving van de Europese Unie. Deze legitimiteit staat onder druk. We zien dat het niet gelukt is om grote problemen te voorkomen en dat veel Europeanen het gevoel hebben dat Europa er niet voor hen is. Het cynisme over het functioneren, het ongenoegen met de resultaten en het onbehagen met het politiek en bestuurlijk functioneren nemen toe. Dat is slecht voor Europa en slecht voor het vertrouwen in de democratie.

Ik ben sinds 1991, door bemoeienis van Bart Tromp, lid van onze partij. In 1998 ben ik actief lid geworden. Als afdelingsbestuurder, Statenlid, deelgemeentewethouder en actief partijlid heb ik een bijdrage geleverd aan onze idealen. Die betekenen voor mij dat we ons niet neerleggen bij machteloosheid, de dreiging van armoede en uitsluiting, maar dat we collectief proberen op te lossen wat een mens alleen niet kan en strijden voor een samenleving die sterk en sociaal is. Soms gebeurt dat met kleine dingen, zoals het aanleggen van een speelplaats, en soms met grote idealen, door te strijden voor goede toegang tot zorg en onderwijs. Daar hoort bij dat we ons uitspreken over wat goed is en zo moet blijven, maar ook over wat niet goed is, en wat moet verbeteren.
En als we naar Europa kijken, zien we dat het beter kan; Europa moet altijd de inwoners van Europa dienen en niet de banken en het bedrijfsleven. Inwoners van Europa moeten zich meer betrokken voelen bij Europese politiek en Europa moet zich overal ter wereld inzetten voor waar de Europese samenwerking voor bedoeld is: vrede, democratie en veiligheid. Een sociaal Europa dat voor iedereen werkt.

Een sociaal Europa. Weg van de techniek en de eenzijdige blik op getallen. Dat betekent dat er niet alleen naar het macro-economisch huishoudboekje gekeken moet worden, maar juist naar hoe werkgelegenheid, ontwikkeling en onderwijs op peil kunnen blijven of raken. Alleen maar bezuinigen terwijl in de helft van de Europese landen meer dan een kwart van de jongeren werkloos is, kan niet.

Zichtbare Europese politiek. Europese wetten gelden hier, ze moeten dus ook hier besproken worden. Inwoners van Nederland, bedrijven, lokale en landelijke politici moeten meer betrokken worden bij de Europese politiek. Op straat, in de krant, bij partijgenoten, bij bedrijven en instellingen. Daarnaast mogen we vaker Nederlandse belangen in Brussel verdedigen, zodat we ook zichtbaar voor Nederlandse belangen opkomen. Onze havens, onze infrastructuur, onze export zijn belangrijk voor Europa én voor Nederland, en daar mogen we best trots op zijn, en die versterken.

Beter democratisch functioneren. Voor veel mensen is het onduidelijk wie het in Europa te zeggen heeft. Meer transparantie zorgt voor een beter functionerende democratie. Weg met de achterkamertjes en de politieke deals, maar meer debatten over de inhoud. Het moet altijd duidelijk zijn wat de inzet van politici is, wie het voor het zeggen heeft, en wie probeert te beïnvloeden. Het kan niet zo zijn dat we door onzichtbare machtsstructuren ingehaald worden.

Vrede, democratie en veiligheid. Europa heeft de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. De littekens van twee Wereldoorlogen, die de aanleiding waren om de Unie op te richten, zijn nog steeds zichtbaar. Europa heeft dan ook de taak om zich altijd in te zetten om vrede en democratie te bevorderen. Zowel binnen Europa als daarbuiten: waar democratische waarden in het geding zijn, moet Europa, als grootste economische macht, haar stem laten gelden. Binnen Europa, waar paal en perk gesteld moet worden aan het beknotten van de vrije pers in Hongarije en de corruptie in Griekenland. Maar ook buiten Europa moet de Unie zich inzetten waarvoor ze is uitgevonden. Om met Schumann te spreken: De wereldvrede kan slechts worden bewaard door het plegen van creatieve inspanningen die in verhouding staan tot de gevaren die haar bedreigen.

Een sterker en een socialer Europa kan niet zonder een sterke en sociale Nederlandse bijdrage daaraan. Daarvoor zijn nodig: creativiteit, hard kunnen werken, onrecht benoemen en je nek durven uitsteken. Daarnaast vereist dat onafhankelijkheid in denken, maar loyaliteit in optreden. En ten slotte: politieke ervaring op lokaal én Europees niveau en je bij alles wat je doet je realiseren voor wie je het doet: de inwoners van Nederland en Europa.

Ik ben bereid me als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid bij de Europese Parlementsverkiezingen daarvoor in te zetten.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…