/

200K

3 minuten leestijd

Onlangs werd er een foto van me gemaakt; een journalist wilde me wat vragen naar aanleiding van dit weblog. Naar aanleiding van de foto, en het gegeven dat ik nu zo’n 200.000 km door Europa heb gereden, heb ik wat herinneringen opgehaald. In willekeurige…

Keep Reading
//

Een prachtig land dat beter verdient.

4 minuten leestijd

Een Priester en een Rabbijn zitten tegenover elkaar wat te dommelen in een trein. Opeens schrikt de Priester wakker. “Oh! Ah! Bah!”. “Wat is er, eerwaarde?” vraagt de Rabbijn. ‘Wel” zegt de Priester, “ik droomde dat ik in de Joodse hemel was. Wat een…

Keep Reading
//

Die Brexit

4 minuten leestijd

De Brexit is mogelijk rampzalig, maar de reactie van de sociaal-democraten maakt het niet beter; ik heb geen reactie van Samsom kunnen vinden, en de nieuwsbrief is nog dramatischer dan normaal gesproken. Juist nu is er behoefte aan actie en visie. Actie in het…

Keep Reading
//

Echte democraten stemmen niet.

3 minuten leestijd

Door te zeggen dat de uitkomst van het referendum opgevolgd moet worden, heeft de PvdA het raadgevende karakter van het referendum om zeep geholpen. Het is nu niet meer een advies, maar een opdracht om een ingewikkeld akkoord goed- of af te keuren. Een…

Keep Reading
/

Weerbarstige (in)consistentie

2 minuten leestijd

Net als bij het referendum over de Europese Grondwet van 2005 zal de Nederlandse regering zelf geen campagne voeren vóór ratificatie van het associatie-akkoord met Oekraïne. Ook zal maar een enkeling die het verdrag in het verleden (al dan niet stilzwijgend) gesteund heeft zich consistent…

Keep Reading

Sober en efficient voorzitterschap

3 minuten leestijd

Om draagvlak te krijgen voor de steunmaatregelen voor Griekenland en het voorkomen van een Brexit zullen Nederlandse politici er niet aan ontkomen de verworvenheden van de Europese Unie te noemen. Zij hebben onze steun daarbij nodig.…

Keep Reading

Goede Brusselse manieren

2 minuten leestijd

De omgangsvormen in Straatsburg worden maar ruwer en ruwer, terwijl het Europees Parlement maar al te vaak zijn machteloosheid moet erkennen. Beter is het als politici zich bezig zouden houden met hun core business: politiek maken en de democratie beschermen. Het was weer een…

Keep Reading
1 2 3 5