De PvdA moet meer ruzie maken.

500 views
2 minuten leestijd
Start

Hoewel ik als kind in een ketel met socialisme ben gevallen, ben ik in 1991 lid geworden van de PvdA. Dat kwam omdat Bart Tromp ons, studenten politicologie aan de Leidse Universiteit leerde dat theorie niet zonder praktijk kon. Toen ik jaren later dreigde met het opzeggen van mijn lidmaatschap raadde hij me aan dat niet te doen: “er komt altijd een betere reden”. Tot nu toe heeft hij gelijk gehad. Ik heb dan ook nog steeds mijn lidmaatschap niet opgezegd.

Wel heb ik onlangs mijn contributie gehalveerd. Een wiskundige vertelde me dat ik daar in principe eindeloos mee door kan gaan. Aan de andere kant zou je kunnen denken denken dat je zo iets maar twee keer kon doen. Dat halveren van de contributie was een koud kunstje: ik heb dit per mail aangekondigd en hoefde maar één keer te rappeleren. Vervolgens werd ik gebeld door een vriendelijke medewerker van het Partijbureau die me verder niet vroeg naar de reden, en de door mij gewenste contributieverlaging meteen doorvoerde.

disloyaliteit

Het voelde een beetje als disloyaliteit. Toen ik in 1991 lid werd van de PvdA ben ik naar een aantal partijbijeenkomsten gegaan, maar ik voelde me er nooit op mijn gemak. Dat kwam pas later, toen ik aan het eind van de vorige eeuw actief werd; eerst als campagnevrijwilliger en commissielid, later als bestuurslid, Statenlid en wethouder. Daarna heb ik mijn diensten aangeboden aan onder andere de Wiardi Beckmanstichting maar die hadden geen behoefte. Ik heb nog een keer mijn vinger opgestoken door me verkiesbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap bij de Europese Verkiezingen: de uitkomst daarvan is bekend. Daarna bleef het stil: hoewel ik verschillende keren heb aangeboden net als vroeger gemeenteraadsleden te trainen en te begeleiden, mee te denken over actuele of abstracte zaken heeft de PvdA blijkbaar voldoende goede mensen. Ik ben op enig moment maar opgehouden mezelf op te dringen, hoewel ik nog een paar keer in slechtgevulde zaaltjes als klapvee heb gediend op de gebruikelijke bijeenkomsten . Tot zover mijn persoonlijke frustratie 🙂

Wat erger is, is de deplorabele toestand waar de Partij zich in bevindt. In Den Haag is het aantal stemmers op de PvdA gezakt van 46.000 naar 26.000. Dat is natuurlijk dramatisch, en het rapport dat erover geschreven is, maakt het nog erger. De conclusies luiden dat we vooral dat moeten doen waar we bij de vorige afstraffingen al toe besloten: nog meer de wijken in en ons verhaal uitleggen. Maar hoe heet het als je steeds hetzelfde doet en telkens een andere uitkomst verwacht? Precies.

Verhaal

Ik hoor steeds vaker iets over Het Verhaal. Het verhaal moet eerlijk verteld worden en schijnt moeilijk te zijn. Maar dat is niet het verhaal: dat is het verhaal over het verhaal: het meta-verhaal. Je niet bezighouden met de inhoud maar met het proces over de inhoud heeft zijn voordelen: zo hoef je nooit een daadwerkelijk standpunt in te nemen. Maar je weet dat het net zo is als met alle relaties: als het over elkaar gaat en de relatie, weet je dat het eigenlijk al afgelopen is. Het is een veilige thuishaven voor mensen die wel een standpunt willen innemen, maar geen mening hebben.

En toch is dat waar het over gaat. Politiek gaat over 2 vragen: wie hoort bij ons, en wie niet, en de vraag wat goed is (en dus zo moet blijven) en wat slecht is (en dus moet veranderen). En de taak van politici is om daarover te praten en er politiek van te maken. Af te wegen, te proeven en standpunten in te nemen.

Hoe heet een boemerang die niet terugkomt? Een stok. Hoe heet een politieke kiesvereniging die geen politiek bedrijft? Een gezelligheidsvereniging. Het is tijd dat de PvdA gewoon weer ruzie gaat maken over wat ze vindt.  Intern of extern maakt me niet uit. Als we maar het gevoel krijgen dat het ergens over gaat.

5 Comments

 1. En weet je, Robbert, wat nou zo jammer is? Dat ik het helemaal met je eens ben. Men, de voorzitter en de fractievoorzitter en anderen mailen bijna dagelijks dat we dit moeten en dat moeten… Ze doen verschrikkelijk hun best, echt waar. Ik heb al tig malen geschreven dat ik te oud en te zwak ben om overal heen te gaan… de uitnodigingen blijven komen. Maar concrete zaken zie ik ze niet aansnijden. En voorstellen die ik deed werden niet beantwoord of besproken…. Ik ben ermee opgehouden te reageren. Betaal mijn (kleine) contributie en laat het daarbij. Ik blijf wel lid en hoop op betere tijden. Ik stam nog uit de tijd van ‘DE ROODEN ROEPEN.’ het beroemde koor dat nog op google te vinden is. En één ding uit die tijd is uitgekomen… Van de verre verre kusten komt een nieuw en schoon geslacht….

 2. Ha Robbert, je stellingname is mij uit het hart gegrepen.
  Tenenkrommend hoe het nu gaat.
  Ik kan het ook niet meer opbrengen om op besloten bijeenkomsten gewichtige peptalk aan te horen van Haagse bezoekers.
  M´n pa heeft het over ´kutsmoesjes´ – en tandenknarsend blijft hij PvdA stemmen bij gebrek aan alternatief.
  Nog heel even en hij is tachtig jaar oud. Wat zou het mooi zijn als hij ook nog eens met zijn hart kan stemmen.
  Groet,
  Kees

 3. Geachte Robbert/Waarde lezer,

  Is het in dit geval niet veel raadzamer om als progressieve, betrokken burgers bij elkaar te komen, om creatieve en innovatieve scenario’s voor een sociaal duurzame maatschappij te formuleren; niet gericht op een grijs compromis, maar op een waaier aan integrale oplossingen?

  Als politici niet meer in staat zijn om idealen te formuleren, dan doen wij dit toch voor ze.
  Dan heffen wij ze toch op onze schilden.

  En daarmee komt ook het recht om lange termijnbeleid te formuleren ook weer, geheel democratisch, in de handen van onszelf, de burgers.

  En geloof mij, dan zullen dankbare politici deze ideeën met alle plezier overnemen.
  Hoe ik dat weet: omdat wij als burgerdenktank binnenkort zijn uitgenodigd voor een gesprek met de nieuwe SER voorzitter; er is dus behoefte aan ideeën.

  Ergo: sluit u aan bij onze burgerdenktank, en neem terug wat altijd van ons was: onze eigen toekomst formuleren.
  Dus ook Robbert, welkom.

  Met vriendelijke groet,
  Michel F. van den Brun
  Periklesstichting

 4. Dag Robert,

  De werkgroep Huurders is concreet genoeg. Zie onze oproep van gisteren:

  BEHOUD DE HUURBESCHERMING

  Geachte partijgenoten in de Tweede Kamer en daarbuiten,

  Bij de behandeling van de begroting voor Wonen hebben de PvdA en de VVD bij motie een plan ingediend, dat eigenaren van leegstaande kantoren ertoe moet verleiden om in deze panden woningen te realiseren. Als het plan wordt uitgevoerd door de Minister heeft dat tot gevolg dat de huurbescherming wordt afgeschaft. Zetten wij van de PvdA onze handtekening daaronder?

  In kantoren, die verbouwd worden, komen geen eengezinswoningen maar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Vrijwel altijd zijn die woningen zó klein dat ze op grond van het woningwaarderingsstelsel vallen onder de huurprijsbescherming; en dat huurders van die woningen huurtoeslag kunnen aanvragen.
  De motie Van der Linde/Monasch wil kantoorwoningen expliciet uitsluiten van het woningwaarderingsstelsel en van de huurtoeslag. Huurders van deze woningen worden niet meer beschermd en kunnen ook geen beroep meer doen op de laagdrempelige Huurcommissie om een woekerprijs aan te vechten. Is dat waar wij van de PvdA voor staan?
  Beginnen we met de huurders van kantoorwoningen en volgen straks de overige huurders, zoals in het regeerakkoord staat? Hoe lang komen wij van de PvdA nog op voor de huurtoeslag?

  Dit komt bovenop de Wet tijdelijke huur, die met instemming van de PvdA wordt voorgesteld. Ook al beweren de Ministers Blok en Opstelten dat huren voor onbepaalde tijd de norm blijft; uit de Wet tijdelijke huur zelf blijkt dat dat niet waar is. Er staan zo veel verschillende groepen in waarvoor een tijdelijk contract mag gaan gelden, dat één ding zeker wordt: naast baanonzekerheid komt er nu ook voor vrijwel elke huurder huisonzekerheid. Is dat wat wij van de PvdA huurders te bieden hebben?

  Het komt bovenop het PvdA plan om de liberalisatiegrenzen te bevriezen. Daardoor krimpt de omvang van de sociale huursector.

  Het komt bovenop de met steun van de PvdA ingevoerde inkomens¬afhankelijke huurverhogingen waardoor de doorstroming juist stokt en armoede en huisuitzettingen toenemen.

  Het komt bovenop de truc om de Donnerpunten voor schaarstegebieden af te schaffen maar tegelijkertijd de overige woningwaarderingspunten duurder te maken in heel Nederland. Het effect van de Donnerpunten blijft dus bestaan en wordt zelfs uitgebreid. Is dat hoe wij een belofte aan de kiezers inlossen?

  Bijna de helft van alle Nederlanders woont in een huurwoning.
  Wanneer mogen zij weer rekenen op steun van de PvdA?

  Anita Engbers
  Voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA
  Wghuurders@gmail.com

 5. Dag Robert,

  dit is wat de Werkgroep Huurders van de PvdA vindt (sinds gisteren):

  BEHOUD DE HUURBESCHERMING

  Geachte partijgenoten in de Tweede Kamer en daarbuiten,

  Bij de behandeling van de begroting voor Wonen hebben de PvdA en de VVD bij motie een plan ingediend, dat eigenaren van leegstaande kantoren ertoe moet verleiden om in deze panden woningen te realiseren. Als het plan wordt uitgevoerd door de Minister heeft dat tot gevolg dat de huurbescherming wordt afgeschaft. Zetten wij van de PvdA onze handtekening daaronder?

  In kantoren, die verbouwd worden, komen geen eengezinswoningen maar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Vrijwel altijd zijn die woningen zó klein dat ze op grond van het woningwaarderingsstelsel vallen onder de huurprijsbescherming; en dat huurders van die woningen huurtoeslag kunnen aanvragen.
  De motie Van der Linde/Monasch wil kantoorwoningen expliciet uitsluiten van het woningwaarderingsstelsel en van de huurtoeslag. Huurders van deze woningen worden niet meer beschermd en kunnen ook geen beroep meer doen op de laagdrempelige Huurcommissie om een woekerprijs aan te vechten. Is dat waar wij van de PvdA voor staan?
  Beginnen we met de huurders van kantoorwoningen en volgen straks de overige huurders, zoals in het regeerakkoord staat? Hoe lang komen wij van de PvdA nog op voor de huurtoeslag?

  Dit komt bovenop de Wet tijdelijke huur, die met instemming van de PvdA wordt voorgesteld. Ook al beweren de Ministers Blok en Opstelten dat huren voor onbepaalde tijd de norm blijft; uit de Wet tijdelijke huur zelf blijkt dat dat niet waar is. Er staan zo veel verschillende groepen in waarvoor een tijdelijk contract mag gaan gelden, dat één ding zeker wordt: naast baanonzekerheid komt er nu ook voor vrijwel elke huurder huisonzekerheid. Is dat wat wij van de PvdA huurders te bieden hebben?

  Het komt bovenop het PvdA plan om de liberalisatiegrenzen te bevriezen. Daardoor krimpt de omvang van de sociale huursector.

  Het komt bovenop de met steun van de PvdA ingevoerde inkomens¬afhankelijke huurverhogingen waardoor de doorstroming juist stokt en armoede en huisuitzettingen toenemen.

  Het komt bovenop de truc om de Donnerpunten voor schaarstegebieden af te schaffen maar tegelijkertijd de overige woningwaarderingspunten duurder te maken in heel Nederland. Het effect van de Donnerpunten blijft dus bestaan en wordt zelfs uitgebreid. Is dat hoe wij een belofte aan de kiezers inlossen?

  Bijna de helft van alle Nederlanders woont in een huurwoning.
  Wanneer mogen zij weer rekenen op steun van de PvdA?

  Anita Engbers
  Voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA
  Wghuurders@gmail.com

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…