//

Eindelijk! Dat gaat geld kosten! Of opleveren!

336 views
1 minuut leestijd
Start

In een vorig leven was ik mede-indiener van het "Initiatief Hieltjes": een verordening waarbij inwoners van de Provincie Zuid-Holland in bepaalde gevallen dat de provincie zich niet aan termijnen houd, de provincie een dwangsom kunnen opleggen.  Aanleiding voor ons was toen het feit dat uit jaarverslagen van de bezwarencommissie bleek dat het keer op keer niet lukte termijnoverschrijdingen te voorkomen.  Deze termijnoverschrijdingen waren nadelig voor de belanghebbenden. Voor de burger gelden er wél zware sancties aan termijnoverschrijding,  bijvoorbeeld  niet-ontvankelijkheid. Dat is niet eerlijk.

De verordening was geïnspireerd op het wetsvoorstel van de leden van de Tweede Kamer Wolfsen (PvdA) en Luchtenveld (VVD) tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen) (nr 29 934 voor de liefhebbers).

Op 1 juli 2007 treedt ook zo'n verordening in werking bij de gemeente Rotterdam, en dus ook bij de deelgemeente. De regel komt erop neer dat de deelgemeente een bedrag moet betalen aan de aanvrager van een vergunning of subsidie, als de deelgemeente niet tijdig op de aanvraag beslist en in gebreke is gesteld door de aanvrager. De regeling is van toepassing op aanvragen die na 1 juli 2007 ontvangen worden, en van toepassing op de volgende regelingen voorzover die bij de deelgemeente relevant zijn:

APV
Subsidieverordening
Drank- en Horecawet
Wet op de Kansspelen
Verzoeken om handhaving (Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht)
Wegenverkeerswet
Winkeltijdenwet
Wet op de openluchtrecreatie
Wet milieubeheer
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Woningwet
Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
Bouwverordening
Huisvestingsverordening
Monumentenverordening
Brandbeveiligingsverordening

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…