Holland Acht!

257 views
2 minuten leestijd
Start

Toen de Holland Acht het manifest dat ze naar aanleiding van het verschijnen van de evaluatie van de Regio Randstad verscheen, aan de werekd toonden, vroeg ik me meteen af hoe dat nou toch weer allemaal zat. Namens wie spreken deze mensen toch? Welke krachten zitten erachter? Gelukkig werken de netwerken van de regionale volksvertegenwoordiging dan ook weer zo dat er snel antwoord komt. De Holland Acht, die de Regio Randstad becommentarieren worden betaald door de… Regio Randstad. Althans, dat kan opgemaakt worden uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van Amsterdam:

Reuten: Wij hebben elkaar eerder gesproken over de Regio Randstad. Wij kwamen toen in deze zaal overeen dat de kritische geluiden uit de Raad als breekijzer zouden kunnen worden gebruikt voor het bestuur van Regio Randstad. Op dit moment is de situatie wat ernstiger, want Zuid-Holland heeft inmiddels een streep gezet door het budget van Regio Randstad, en dat ging om een groot bedrag. Ook in de andere provincies, Utrecht en Noord-Holland, liggen amendementen om dat te doen. Het lijkt ons niet voorstelbaar dat Amsterdam wel geld zal overmaken als er niet snel een oplossing wordt gevonden voor het probleem dat blijkbaar met Regio Randstad bestaat. Wij hopen dat u daar voldoende aandacht aan zult besteden.

Antwoord burgemeester: Over Regio Randstad vroeg u hoe het zat met de begroting voor 2006. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 15 juni 2005 de begroting voor 2006 vastgesteld met de stem van de gemeente Rotterdam tegen. Die tegenstem heeft verder geen consequenties. Als het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de begroting vaststelt, dan zijn alle deelnemers daaraan gebonden. Het lid namens Zuid-Holland heeft wel melding gemaakt van het negatieve advies van Provinciale Staten, maar zelf voorgestemd. Tijdens die vergadering is gesproken over de gevolgen van de evaluatie die rond diezelfde tijd in discussie kwam en die daarna dus weer heeft geleid tot die Holland acht. De verwachting werd uitgesproken dat die evaluatie gevolgen zou hebben voor de activiteiten en dus voor de begroting. Die evaluatie heeft geleid tot een voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur, besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 oktober 2005. Dat voorstel bestond uit een afgeslankt activiteitenprogramma en een bezuiniging van 50.000 euro. Overigens voorzag het voorstel er ook in dat de Holland acht voor haar lobbyactiviteiten financiële steun van de Regio Randstad zou krijgen. Tenslotte ging het in dat voorstel om een aanpassing van het bestuur waarbij uitbreiding van het Dagelijks Bestuur aan de orde was, alle deelnemers plus Almere. De uitkomst was akkoord met de aanpassing van het bestuur, akkoord met ondersteuning van de activiteiten Holland acht. Niet akkoord met de bezuiniging van 50.000 euro, omdat de leden een verdere beperking van het budget willen. En niet akkoord met het aangepaste programma, omdat dat nog verder beperkt zou moeten worden tot de echte prioriteiten. Dat betekent dat het Dagelijks Bestuur in de vergadering van december 2005 met een aangepast voorstel komt en ondertussen wordt de evaluatie bij sommige deelnemers ook met raden en staten besproken.

De heer REUTEN: Ik vind het allemaal heel spannend worden. Gezien de amendementen die in die provincies zijn aangenomen, lijkt me dit een spannende casus om te volgen.)

De Burgemeester: Ja, maar u ziet dus ook dat het heeft geleid tot een aantal activiteiten, tot een grotere nauwkeurigheid en tot een aanscherping van de doelen waar het om gaat.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…