Motie-CdK (updated)

388 views
1 minuut leestijd
Start

Wat wij beogen is nu door de tweede kamer bekrachtigd: een waarnemer mag in deze gevallen alleen benoemd worden als daar een politieke afweging over gemaakt kan worden. Wij kunnen de CdK niet als rijksorgaan aanspreken; nu doet een ander dat dus. Gemeentelijke herindelingen moeten van onderop komen. Het benoemen van Burgemeesters mag geen onderdeel zijn van een bestuurlijk spel. Uit het verslag van de kamer komt onderstaande tekst. Afgelopen dinsdag is de motie aangenomen.

Uit het verslag van de kamer komt onderstaande tekst. Afgelopen dinsdag is de motie aangenomen.

De heer Boelhouwer (PvdA): Dan is er nog één ander puntje, dat is blijven liggen: de discussie over de rol van door de Kroon benoemde functionarissen en de rol van de minister van Binnenlandse Zaken hierbij. Ik spits dit toe op de discussie rond de benoemingen van waarnemend burgemeesters door de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Het antwoord van de minister acht ik onbevredigend. Gezien de tijd zal ik volstaan met het voorlezen van de motie die ik hierover indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Grondwet bepaalt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd;

overwegende dat op grond van de Gemeentewet de Commissaris van de Koningin in het belang van de gemeente kan voorzien in de benoeming van een waarnemend burgemeester;

overwegende dat Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben uitgesproken dat alleen als er sprake is van een in gang gezette herindelingsprocedure in het kader van de Wet algemene regels herindeling (arhi) of als de gemeenteraad er zelf om vraagt een waarnemend burgemeester mag worden benoemd en dat in andere gevallen de vacature moet worden opengesteld voor een door de Kroon benoemde burgemeester;

verzoekt de regering om nog in dit vergaderjaar de circulaire procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zodanig te wijzigen dat in geval van herindelingsdiscussies alleen nog een waarnemer kan worden benoemd indien:

– een gemeente op grond van artikel 1 Wet arhi voor opheffing in aanmerking komt;

– het college van b&w op grond van de Wet arhi is uitgenodigd tot het voeren van overleg over de wens tot wijziging van de gemeentelijke indeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Boelhouwer en Knops. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (30300 VII).

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Twee dagen later ben ik nog steeds trots dat ik Kamerlid ben.

De voorzitter: Wij hopen dat u dat blijft.

Hier vind je de oorspronkelijke vragen, hier meer informatie over de behandeling in de staten. Hier nog aanvullende informatie en de aanleiding voor de kamervragen. Hier leg ik het uit aan mijn zesjarige dochter.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…