Nou ja, Hanneke Groenteman!

340 views
1 minuut leestijd
Start

Hanneke Groenteman stelt bezoekers een vraag op haar weblog, maar heeft de mogelijkheid om te reageren uitgeschakeld. In Vlachtwedde is een motie ingediend (en aangenomen?) waarin de regering en het parlement verzocht worden een specifieke regeling te treffen die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten voor alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, hun (eerste) asielverzoek hebben ingediend, en zich thans nog in Nederland bevinden. De motie zou ook doorgestuurd moeten zijn aan alle gemeenten en provincies in Nederland. Dus ook naar Zuid-Holland.

Ik geloof niet dat die daar is aangekomen. Ik vind het ook niet een erg sterke motie. Wat betekent "meer aandacht besteden aan humane aspecten"? Ik kan me goed voorstellen dat ze in Vlagtwedde (waar Ter Apel natuurlijk in ligt) ook daadwerkelijk iets mee kunnen, maar voor Zuid-Holland ligt dat anders. Zoals Edit Hallensleben zegt: "we moeten ons bezighouden met dingen die we als provincie wél kunnen beïnvloeden". Zodra we ergens in de provincie aanleiding zien om ons met asielbeleid te bemoeien moeten we dat natuurlijk doen.

Update: Hanneke Groenteman heeft geen "reageer"-knop, maar wel een "contact"-knop. Althans, haar site. Ik moet beter kijken.

1 Comment

 1. De PvdA afdelingen hebben in ieder geval met steun van de Tweede Kamerfractie onderstaande motie op het landelijke PvdA congres aangenomen. Ik heb dat ook gemaild naar Hanneke.

  Motie betreffende: specifiek pardon voor asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet naar Nederland zijn gekomen

  Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 9 en 10 december 2005 te Utrecht constateert dat:
  de PvdA Tweede-Kamerfractie dit jaar reeds eerder via een motie de regering heeft opgeroepen tot het verruimen van de criteria van het specifiek pardon voor hen die voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd;
  fractieleden van de PvdA in meerderheid de petitie aan de koningin van Een Royaal Gebaar hebben ondertekend;
  daarmee in de samenleving verwachtingen zijn gewekt aangaan de bereidheid van de PvdA om bij regeringsdeelname in een volgende regeerperiode zich in te zetten voor het realiseren van een ruimhartig pardon voor de genoemde groep (ex-) asielzoekers;
  er bij de organisaties die thans (al dan niet uitgeprocedeerde) asielzoekers ondersteunen, grote behoefte is aan duidelijkheid van de kant van de PvdA over de concrete invulling die de PvdA zou willen geven aan zo’n pardonregeling, opdat zij een realistische inschatting kunnen maken van de toekomstkansen in Nederland van hun cliënten;
  ook rechtshulpverleners en lokale overheden gebaat zijn bij duidelijkheid over het standpunt van de PvdA, omdat dit van invloed zal zijn op beslissingen aangaande de continuering van procedures dan wal het (blijven) verlenen van onderdak aan asielzoekers van de oude groep;
  het, met het oog op deze omstandigheden, onwenselijk is een uitspraak over deze kwestie uit te stellen tot het congres over het verkiezingsprogramma van 2007;

  overweegt dat:
  het uitblijven van een specifiek pardon voor de ‘oude wetters’ heeft geleid tot een groot humanitair probleem, vanwege het feit dat mensen soms na vele jaren hun voorzieningen (onderdak, leefgeld) verliezen, en gedwongen worden hun terugkeer naar het land van herkomst voor te bereiden;
  de overheid mede zelf verantwoordelijk is voor de situatie van lang in Nederland verblijvende (ex-) asielzoekers, aangezien met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet voorrang is gegeven aan nieuwe gevallen, en de behandeling van oude aanvragen extra vertraging – vaak van jaren – opliep;
  de Nederlandse overheid extreem terughoudend is geweest met het verlenen van verblijfsvergunningen aan mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, en mensen die in een schrijnende situatie verkeren, waardoor een grote groep is ontstaan voor wie slechts een pardonregeling nog de kans biedt op een normaal bestaan;
  de Nederlandse overheid bij de toetsing van asielverzoeken en bij de beoordeling van de humanitaire situatie van asielzoekers ten onrechte de belangen van kinderen niet afweegt tegen die van de Nederlandse staat, wat extra klemt in het geval van lang in Nederland verblijvende, en in de Nederlandse samenleving gewortelde, kinderen van asielzoekers of minderjarige asielzoekers;
  de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met deze groep mensen heeft geleid tot een breed maatschappelijk protest, zowel van individuele burgers als van organisaties en lagere overheden;

  spreekt uit dat:
  een specifieke pardonregeling voor degenen die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd wenselijk is;
  deze regeling zou dienen te gelden voor allen die vóór 1 april 2001 in Nederland asiel hebben aangevraagd, ongeacht hun huidige juridische status, voor zover zij geen ernstige delicten hebben gepleegd;
  bij de toepassing van de criteria voor de pardonregeling coulance geboden is, en het hoofddoel van het beëindigen van een humanitaire crisissituatie steeds voor ogen gehouden dient te worden;
  de PvdA zich voor de verwezenlijking van een dergelijke pardonregeling dient te beijveren; en dat de inzet van de PvdA bij mogelijke coalitiebesprekingen dient te zijn, dat zo’n regeling de status van hamerstuk krijgt;

  verzoekt:
  de PvdA-fractie conform deze motie te handelen;
  en gaat over tot de orde van de dag.

  Ondertekend door de afdelingen:
  Heerenveen, Wünseradiel, Noordenveld (dr), Skasterlan, Littenseradiel, Wageningen en Tynaarlo

  Aangenomen op het congres 10 december 2005

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…