/

Statenvergadering

354 views
1 minuut leestijd
Start

In de laatste Statenvergadering (hier te zien) nam ik de bespreking van de jaarrekening op me. Ik geloof niet dat ik heel tevreden ben met de manier waarop dat ging. De jaarrekening is een document met getallen, waarin rekenschap wordt gegeven over het gevoerde beleid. Nu kijken veel mensen naar die getallen, terwijl wij nu juist naar het beleid willen kijken. Mijn dappere pogingen om op een aantal thema’s toch inhoudelijk te praten vervlogen nogal, al werd door de LPF terecht opgepikt dat wij de opcenten van de wegenbelasting zien als een algemeen dekkingsmiddel waarvan de kosten nogal meevallen als je ze bekijkt binnen de totale kosten die je aan je auto hebt, en waarvan de Provincie Zuid-Holland nog wel ruimte heeft om ze te verhogen. Dus: als er dingen zijn waarvan we vinden dat de provincie ze écht moet oppikken, kan dat.

Vóór de behandeling van de jaarrekening kwam de langverwachte interpellatie over burgemeestersbenoemingen aan bod. In Binnenlands bestuur staat hierover:

Staten leggen Franssen aan banden
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de vrijheid van commissaris van de Koningin Jan Franssen om naar keuze waarnemend burgemeesters te benoemen aan banden gelegd.

In de laatste Statenvergadering van Zuid-Holland kreeg Jan Franssen een breed gedragen motie aan zijn broek. De motie draagt Franssen op om ‘minder waarnemend burgemeesters te benoemen’. Alleen als er sprake is van gemeentelijke herindeling óf als de gemeenteraad er zelf om vraagt mag een waarnemend burgemeester worden benoemd. In andere gevallen moet de vacature worden opengesteld voor een kroonbenoemde burgemeester, zo luidde de strekking van de motie die de PvdA, VVD en CDA indienden en die door Provinciale Staten werd overgenomen.
Om procedurele redenen was de motie gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat kreeg de opdracht mee commissaris Jan Franssen voortaan op deze wijze te adviseren over de benoeming van waarnemend burgemeesters. Als GS hiervan afwijken, zijn zij verplicht Provinciale Staten daarover onmiddellijk te informeren.
Met de motie willen de Statenfracties paal en perk stellen aan de ‘herindelingsagenda’ van commissaris Franssen. Aanleiding vormden twee gevallen (Rijnwoude en Zevenhuizen-Moerkapelle) waar een waarnemend burgemeester is benoemd terwijl de gemeenteraden de voorkeur hadden voor een kroonbenoemde burgemeester. Zuid-Holland is de provincie met de meeste (99) gemeenten.

Dat laatste klopt niet helemaal (nu 86 gemeenten)
Zie trouwens Wikipedia voor interessante informatie over herindelingen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…