Kiezen voor en met emotie. (Drie koeien)

1 minuut leestijd

“Wassenaar wil niet fuseren” staat in het AD van vandaag. Commissaris van de Koningin Jan Franssen is er langsgeweest en heeft het met ze besproken. Wél samenwerken, maar niet fuseren met Voorschoten. En in Voorschoten zullen ze er weinig anders over denken. Als Statenlid…

Keep Reading
//

Baruch verlegt de grenzen.

1 minuut leestijd

In Zuid Holland is regelmatig wat te doen rondom herindelingen. Op 26 mei 2004 ging het, mede naar aanleiding van de vorming van de gemeente Teylingen, over de grenzen tussen die -te vormen- gemeente, en de gemeenten Leiderdorp en Alkemade. Ik heb toen een…

Keep Reading
//

Oranje indentiteit.

1 minuut leestijd

Ik heb bijna mijn hele jeugd in Leiden gewoond, maar dit jaar vierde ik tóch geen drie oktober. Het is ramadan en begrotingstijd, en voor een portefeuillehouder (oa) integratie en financien, zijn het drukke tijden. In Leiden zeggen ze “indentiteit” in plaats van “identiteit”.…

Keep Reading
//

Twee snelheden (II – anders)

1 minuut leestijd

Remkes vindt dat het takenpakket en de bestuurlijke inrichting van gemeenten en provincies in ons land niet overal gelijk hoeven te zijn. Dat betekent dat er verschillende soorten steden en provincies moeten komen. Alles goed en wel, maar dat betekent dus een wijziging van…

Keep Reading

In het veen past geen gepolder

3 minuten leestijd

Onlangs schreef het PvdA-gemeenteraadslid Bas van der Knaap een ingezonden artikel in het Goudse afdelingsblad Gouds Rood over de activiteiten van de PvdA-statenfractie inzake de benoemingen van waarnemend burgemeesters. Frank van der Knaap betoogt in “Egels in het veen” het volgende: De vijf gemeenten…

Keep Reading

Motie-CdK (updated)

1 minuut leestijd

Wat wij beogen is nu door de tweede kamer bekrachtigd: een waarnemer mag in deze gevallen alleen benoemd worden als daar een politieke afweging over gemaakt kan worden. Wij kunnen de CdK niet als rijksorgaan aanspreken; nu doet een ander dat dus. Gemeentelijke herindelingen moeten…

Keep Reading
/

We Blog!

2 minuten leestijd

Vandaag werd, naar aanleiding van dit verhaal, in het presidium over weblogs gesproken. Je kan je je afvragen hoe “politiek” je een politiek weblog moet zien. Op een weblog informeer je immers niet alleen de bezoekers van de webpagina over de politieke agenda die je behandelt,…

Keep Reading
/

Statenvergadering

1 minuut leestijd

In de laatste Statenvergadering (hier te zien) nam ik de bespreking van de jaarrekening op me. Ik geloof niet dat ik heel tevreden ben met de manier waarop dat ging. De jaarrekening is een document met getallen, waarin rekenschap wordt gegeven over het gevoerde…

Keep Reading