Kiezen voor en met emotie. (Drie koeien)

1 minuut leestijd

“Wassenaar wil niet fuseren” staat in het AD van vandaag. Commissaris van de Koningin Jan Franssen is er langsgeweest en heeft het met ze besproken. Wél samenwerken, maar niet fuseren met Voorschoten. En in Voorschoten zullen ze er weinig anders over denken. Als Statenlid…

Keep Reading
//

Baruch verlegt de grenzen.

1 minuut leestijd

In Zuid Holland is regelmatig wat te doen rondom herindelingen. Op 26 mei 2004 ging het, mede naar aanleiding van de vorming van de gemeente Teylingen, over de grenzen tussen die -te vormen- gemeente, en de gemeenten Leiderdorp en Alkemade. Ik heb toen een…

Keep Reading
//

Oranje indentiteit.

1 minuut leestijd

Ik heb bijna mijn hele jeugd in Leiden gewoond, maar dit jaar vierde ik tóch geen drie oktober. Het is ramadan en begrotingstijd, en voor een portefeuillehouder (oa) integratie en financien, zijn het drukke tijden. In Leiden zeggen ze “indentiteit” in plaats van “identiteit”.…

Keep Reading
//

Twee snelheden (II – anders)

1 minuut leestijd

Remkes vindt dat het takenpakket en de bestuurlijke inrichting van gemeenten en provincies in ons land niet overal gelijk hoeven te zijn. Dat betekent dat er verschillende soorten steden en provincies moeten komen. Alles goed en wel, maar dat betekent dus een wijziging van…

Keep Reading

Herverkavel de Randstad!

1 minuut leestijd

Er zijn veel overheden die zich met de problemen en de inrichting van de Randstad bemoeien. Voor de meeste mensen is er maar één overheid: ‘dé overheid’. Maar wij zien dat de huidige bestuurlijke structuur verrommeld, ondoorzichtig en ondoelmatig is. Wat te doen? Samen…

Keep Reading

In het veen past geen gepolder

3 minuten leestijd

Onlangs schreef het PvdA-gemeenteraadslid Bas van der Knaap een ingezonden artikel in het Goudse afdelingsblad Gouds Rood over de activiteiten van de PvdA-statenfractie inzake de benoemingen van waarnemend burgemeesters. Frank van der Knaap betoogt in “Egels in het veen” het volgende: De vijf gemeenten…

Keep Reading

Motie-CdK (updated)

1 minuut leestijd

Wat wij beogen is nu door de tweede kamer bekrachtigd: een waarnemer mag in deze gevallen alleen benoemd worden als daar een politieke afweging over gemaakt kan worden. Wij kunnen de CdK niet als rijksorgaan aanspreken; nu doet een ander dat dus. Gemeentelijke herindelingen moeten…

Keep Reading