Burger en initiatief.

1 minuut leestijd

De verantwoordelijkheid voor het inrichten van de samenleving ligt niet alleen bij bestuurders en politici, maar ook bij ambtenaren, bedrijven, en bij burgers zelf. In Engeland lees ik bij daar bij FOK een leuk voorbeeld van: de actie van Jamie Oliver om de schoolmaaltijden…

Keep Reading