Veiligheid voorop!

365 views
1 minuut leestijd
Start

De veiligheidssituatie rondom de Spoorzone is cruciaal voor de bewoners in de regio, maar ook voor de ontwikkeling van de Drechtsteden, en daarmee voor de ontwikkeling van de Zuidvleugel van de Randstad'.  daarom maken we ons dan ook flinke zorgen over de veiligheidssituatie rondom de Spoorzone. Over dat stuk spoor vindt het meest intensieve transport van gevaarlijke stoffen in Nederland plaats. Nu er recent een trein ontspoord is, maak ik me natuurlijk extra zorgen. Ik heb dan ook samen met collega Boudewijn Bruil het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om snelle verbetering van deze situatie.

De risiconormen door dit transport worden op dit moment zwaar overschreden. Onderzoek wijst uit dat het rijden in bloktreinen voor LPG-transport de veiligheid aanzienlijk vergroot.  Volgens de PvdA moet het college van GS er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat gaat gebeuren.Op 14 september jongstleden ontspoorde vlakbij Station Dordrecht een goederentrein van Railion. In de trein werden verschillende stoffen vervoerd, onder andere het zeer giftige Styreen. Dankzij het adequaat handelen van de diensten, heeft de ontsporing niet geleid tot een regionale ramp. De veiligheidssituatie langs de spoorlijn door de Drechtsteden is echter niet toereikend. Het groepsrisico is in deze regio 49 keer de oriënterende waarde. Het rijden in bloktreinen zal de veiligheid aanzienlijk vergroten. Het Ministerie van V&W wil deze relatief eenvoudige maatregel in Europees verband vastleggen. De Statenfractie van de PvdA Zuid-Holland vindt dat het sneller kan en moet. De ontsporing van de trein en de ambities van de Drechtsteden en Provincie in de Spoorzone vragen om snel handelen. Het college van Gedeputeerde Staten moet in actie komen om de veiligheidssituatie rondom de Spoorzone te verbeteren.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwste van Blog

Nogmaals: Helderheid

Het Helderheidplein wordt officieel Helderheidplein 🙂 Vanaf het begin van de jaren ’80 was ik, scholier…